Yleistä salaliittoteorioista

Erilaiset salaliittoteoriat ovat aina kuuluneet ihmisten tapaan selittää ikäviä tapahtumia, joilla voidaan katsoa olevan ennen kaikkea poliittisia seurauksia. Kautta aikojen on haluttu mieluummin nähdä niin sattumien, rikosten kuin terroritekojenkin takana vallanpitäjien suunnitelmallista toimintaa. Salaliittoteorioita on voitu samalla käyttää hyväksi heidän valtansa keikuttamiseksi tai yleisen mielipiteen muokkaamiseksi.

Salaliittoteoriaan kuuluu, että jonkin tapahtuman taustalla on jonkinlainen sopimus tai suunnitelma, josta vaietaan visusti, mutta joka todellisuudessa on tapahtumien alkusyy. Salaliittoteorian mukaan jokin tapahtuma on saatettu tapahtumaan jonkin salaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi jokin julma teko on pantu toimeen valtiovallan taholta, mutta siitä syytetään oppositiota ja saadaan näin syy sulkea se ulos vaaleista ja vangita sen johtajat.

Näin uskotaan tapahtuneen Venäjällä viime vuosikymmeninä useinkin. Tilanne on karmeudessaan siitä hauska, että siinä voidaan nähdä ikään kuin kaksisuuntainen salaliittoteoria. Ensimmäisenä Venäjän johdon synnyttämä salaliittoteoria, jonka mukaan oppositio on jonkin rikoksen takana, vaikka johto itse on sen masinoinut, ja poliittisen opposition luoma salaliittoteoria, jossa Venäjän johto salaliittoteorian avulla syyllistää ja murentaa oppositiota.

Salaliittoteoria on harvoin puhdasta hupia

Salaliittoteoriat syntyvät usein vilkkaan mielikuvituksen tuloksena, mutta niitä käytetään usein totisiin tarkoituksiin jonkin kansanryhmän vastaisesti tai jonkin ryhmittymän etua tavoitellen. Joskus tarkoituksena on aivan puhdas pelon lietsominen ja yhteiskunnan vaurioittaminen. Jos salaliittoteoria suuntautuu esimerkiksi jonkin maan poliisia vastaan, saattaa se vaikeuttaa maan järjestyksenpitoa ja heikentää kansalaisten turvallisuutta, kun ihmiset alkavat vähitellen uskoa, että poliisi todella onkin maan pahin pahis.

Salaliittoteoreetikko pystyy usein kuvittelemaan aukottoman, mutta uskomattoman selityksen lähes tapahtumaan kuin tapahtumaan. Hänellä saattaa olla lempisyntipukki, jonka hän uskoo olevan lähes kaiken maailmassa tapahtuvan pahan takana. Tällaisia ovat perinteisesti olleet kulloinkin vallassa olleet johtajat, mutta myös viholliskansat ovat kelvanneet salaliiton suunnittelijoiksi ja toimeenpanijoiksi.

Salaliittoteoriat ennakkoluuloja ja rasismia lietsomassa

Kylmän sodan aikana taas USA:ssa ruokittiin voimakkaasti erilaisia Neuvostoliiton vastaisia salaliittoteorioita ja niitä saattoi olla kehittelemässä kokonainen salainen organisaatio. Sen tehtävänä, jos se oli olemassa, oli pitää huoli siitä, että kansalaiset muistavat, kuka on vihollinen numero yksi ja ovat tarpeen vaatiessa valmiit lähtemään sotaan tuota vihollista vastaan. Myöhemmin kuuluisia salaliittoteorioita käsittelevässä luvussa kerrotaan, miten esimerkiksi John F. Kennedyn murhaa käytettiin kylmän sodan lietsomiseen.

Salaliittoteoria on voinut suuntautua myös enemmän jotakin kansaa kuin valtiota vastaan, ja esimerkiksi juutalaisia on perinteisesti pidetty omaa etuaan tavoittelevina kieroilijoina, joiden näpit ovat pelissä monissa suuronnettomuuksissa ja murhissa. Jo kauan on liikkunut salaliittoteoria siitä, miten juutalaiset todellisuudessa hallitseva Yhdysvaltoja omaa etuaan tavoitellen, USA:n hallituksen ollessa pelkkä nukkehallitus.

Myös kiinalaisten uskotaan levittävän lonkeroitaan kaikkialle maailmaan sivistyneitten ja korkeasti koulutettujen kiinalaisten työntekijöiden avulla ja pyrkivän vähitellen ostamaan kaikki keskeiset yrityksen, minkä jälkeen taloudellinen valta maailmassa pikku hiljaa liukuu kiinalaisten käsiin.

Tällaiset kokonaiseen kansakuntaan kohdistuvat salaliittoteoriat ruokkivat valtavasti vihaa ja synnyttävät aivan tarpeettomia ennakkoluuloja, mikä on myös niiden tarkoitus. Itse toisiin ihmisiin vihamielisesti suhteutuvat ihmiset levittävät niitä ja saavat usein vakuuttavilla puheillaan vihamielisyyden lisääntymään.

Salaliitto valtion virallisena totuutena

Stalinin aikaan Neuvostoliitossa oli varsin tavallista, että eri kansanryhmiin tai ammattikuntiin kohdistuvia vainoja perusteltiin erilaisin salaliitoteorioin. Tällöin salaliitot olivat valtion virallinen totuus ja niihin tuli uskoa.

Sama ilmiö on havaittavissa totalitaarisessa ja militaristisessa Pohjois-Koreassa, jossa valtion diktaattori raivaa pois sukulaisiaan uskoen, että he ovat muodostaneet salaliiton hänen valtansa horjuttamiseksi tai hänen murhaamisekseen. Samalla tavalla Pohjois-Korea suhtautuu toisiin valtioihin ja perustelee ydinaseen kehittämistä sillä, että toiset valtiot ovat salaliitossa sitä vastaan. Hulluinta on, että Pohjois-Koreassa vangitaan avustustyöntekijöitä, koska ruoka-apu nälkään nääntyvälle kansalle voidaan yllättäen nähdä salaliittona ja yrityksenä levittää vihollisen propagandaa ja syöstä Kim Jong-un vallasta.

Valtiolle, joissa salaliittoteorioita käytetään epämiellyttävien henkilöiden eliminoimisen perustelemiseen, on yhteistä, että niillä on johtaja, joka pelkää jatkuvasti joutuvansa salaliiton uhriksi. Näillä johtajilla on toimintatavat, jotka herättävät kansassa syvää vihaa, ja johtajat tarvitsevat raakoja otteita pitääkseen kansan riittävän peloissaan, jotta esimerkiksi vallankumousyrityksiä ei synny.

Salaliittoteorialla voi olla murheelliset seuraukset

Salaliittoteoriat eivät tavallisesti johda mihinkään kovin mullistavaan, vaan jäävät vain kytemään ihmisten mieliin synnyttäen epäluuloa ja ennakkoluuloja. Konkreettiset salaliittoteorian seuraukset saatettiin kuitenkin nähdä vihamielisyydessä, jolla useiden eurooppalaisten valtioiden kansalaiset suhtautuivat Syyriasta paenneisiin suuriin pakolaismassoihin.

Kun iso joukko väkeä alkoi kulkea Euroopan läpi turvaa hakien, alkoi liikkua myös huhu, että kyseessä on islamistien suunnittelema yritys halvaannuttaa eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä ja siten saada solutettua kaikkialle Euroopassa runsain määrin omia taistelijoitaan odottamaan sopivaa hetkeä iskeä Eurooppaa vastaan.

Tämän huhun seurauksena alettiin todellisiin avuntarvitsijoihin suhtautua ennakkoluuloisesti ja vihamielisesti ja moni jäi ilman kipeästi tarvitsemaansa apua ja turvaa. Nähtiinpä jopa ilmiötä, joissa aivan tavalliset ihmiset hyökkäsivät väkivaltaisesti pakenijoiden kimppuun. Näin tarkoitushakuinen salaliittoteorian levittäminen sai aikaan paljon konkreettista pahaa.

Privacy Policy