Kuuko huijausta? – kuuhun liittyvät salaliittoteoriat

Yksi ihmiskunnan historian merkittävimpiä päiviä oli 21. heinäkuuta vuonna 1969, kun Apollo 11-lento laskeutui Kuun pinnalle. Yhdysvaltalainen astronautti Neil Armstrong oli ensimmäinen ihminen, joka otti askeleita kuun pinnalla. Salaliittoteoreetikoiden mielestä ihminen ei kuitenkaan ole koskaan käynyt kuussa, vaan koko tilannetta on pidetty Yhdysvaltojen hallituksen, NASA:n, elokuvateollisuuden ja tiedotusvälineiden yhteisenä propagandakampanjana erilaisiin poliittisiin tarkoituksiin.

Mistä salaliittoteoriat ovat syntyneet

Salaliittoteoriat ovat eräänlaisia nykyajan kansantarinoita. Kun jokin tapahtuma tuntuu menevän yli normaalin käsityksen esimerkiksi odottamattomuudellaan tai nykyaikaisuudellaan, ihmisillä on tarve keksiä sille mysteereillä höystettyjä vaihtoehtoisia selityksiä, jotka tarjoaisivat kaivattuja lisäselityksiä. Nykyään useimmat salaliittoteoriat leviävät internetin kautta.

Kuuhun liittyvien salaliittoteorioiden leviäminen

Kuulennon tapauksessa aikana ennen internetiä tietoa salaliittoteorioista levitti Bill Kaysingin kirja nimeltään ”We never went to the Moon” eli vapaasti suomennettuna ”Emme koskaan käyneet kuussa.” Siinä Kaysin käy läpilukuisia selityksiä ja teorioita jotka tukevat sitä, että kuulentoa ei ole koskaan tapahtunut. Kaysin esittelee lukuisia salaliittoteorioita, joissa käydään läpi sitä miksi koko tapahtuma olisi lavastettu ja minkä takia. Osa Bill Kaysingin teorioista ovat edelleen pohjana nykyisille salaliittoteorioille. Apollo 11-lennon jälkeen kuussa on kuitenkin käynyt yhteensä 13 astronauttia.

Kilpavarustelu ja kansainvälinen politiikka

Salaliittoteoreetikot arvelevat, että Kuussa käynti olisi ollut huijausta johtuen lukuisista poliittisista syistä. Yhtenä tärkeimmistä syistä pidetään Yhdysvaltojen ja Venäjän välistä sodanjälkeistä kilpavarustelua, jossa merkittävät saavutukset avaruustutkimuksen alalla olivat yksiä tärkeimmistä aspekteista. Neuvostoliitto oli lähettänyt vuonna 1957 ensimmäisen satelliitti Sputnik 1:n avaruuteen. Sen seurauksena Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedy oli luvannut, että Yhdysvallat onnistuisi lähettämään avaruusraketin Kuuhun vielä 1960-luvun aikana.

Kuussa käynti kansan yhdistämisen välineenä

Kansainvälisen kilpavarustelun lisäksi Yhdysvalloilla oli kiperä tarve kansan yhdentämiseen Vietnamin sodan tappioiden ja Yhdysvaltojen rotulevottomuuksien takia. Tuolloin tarvittiin kovasti tapahtuma, joka vahvistaisi kansallista itsetuntoa ja yhdentäisi kansaa. Kuulennon kaltainen poikkeuksellinen saavutus oli tähän loistava keino. Yhdysvalloilla oli siis paljon pelissä sekä oman kansansa yhdentämisen että maailmanlaajuisen mahdin vakauttamisen ja kunnioitettavuuden lisäämisen suhteen.

Kuulähetyksiä ei kuvattu Kuussa

Vauhdikkaimpia salaliittoteorioita kuulennosta ovat sellaiset teoriat, joiden mukaan videot ja valokuvat kuulennoista olisi kuvattu studiossa ja Nevadan autiomaassa yhteistyössä Hollywoodin elokuvateollisuuden kanssa. Tähän on esitetty lukuisia syitä, kuten esimerkiksi että astronauttien maahan iskemä lippu liehuu vaikka kuussa ei ole tuulta, kuukivet olisivat todellisuudessa olleet lavastusesineitä tai että valokuvissa on aina sama tausta johtuen studiossa kuvaamisesta.

Lipun liehuminen

Salaliittoteorioiden kehittämisessä on auttanut, että on ihmetelty miksi lippu liehuu vaikka kuussa ei tuule. Lipun liikettä on kuitenkin tutkittu Kuun fysiikan lakien näkökulmasta, jotka poikkeavat Maassa vallitsevista fysiikan laeista. Lipun liehuminen on johtunut siitä, että astronautit joutuivat heiluttamaan lipputankoa edestakaisin saadakseen lipputangon iskettyä tarpeeksi syvälle Kuun pintaan, jotta se pysyisi pystyssä. Kuun painovoima on vähäisempi kuin Maassa, eikä Kuussa ole ilmanvastusta. Siitä johtuen heilutettu lippu voi liehua jonkin aikaa Kuussa, vaikka Maan painovoima ja ilmanvastus eivät sallisi liikkeen jatkumista.

Valokuvien sama tausta

Kuusta otetuissa kuvissa ja videoissa on kritisoitu olevan jatkuvasti sama tausta. Todellisuudessa kameraa on siirretty, jotta saataisiin kuvia eri kuvakulmista. Kuun ilmakehä on kuitenkin hyvin ohut verrattuna Maan ilmakehään. Siitä johtuen kauempana olevat kohteet kuten kuuvuoret näyttävät lähestulkoon samalta kuvissa kuin lähellä olevat kohteet, sillä kuussa ei ole utua joka saisi kohteet näyttämään kaukaisemmilta.

Kuvissa taivaalla ei ole tähtiä

Salaliittoteorioita on vauhdittanut se, ettei kuusta otetuissa kuvissa näy taustalla tähtiä. Tämä kuitenkin johtuu siitä, että kuvat on otettu päivällä auringonvalossa. Maan pinnallakaan otetuissa kuvissa ei näy taustalla tähtiä, mikäli kuvat otetaan päiväsaikaan. Lisäksi kuvat oli tarkennettu astronautteihin ja kuun pintaan, jolloin kamera ei pystyisi vangitsemaan kaukana taustalla olevia tähtiä, vaikka ne olisivatkin olleet näkyvissä.

C-kirjaimella merkitty kivi

Yksi kuuluisimmista Kuussa otetuista kuvista näyttää siltä, että kuvassa irrallaan olevassa kuukivessä olisi kirjain C. Tämä on herättänyt epäilyksiä, että kyseessä olisi ollut lavastussuunnittelijan merkitsemä lavaste, joka olisi erehdyksessä jäänyt näkyviin kuvaan. Selityksenä asialle on epäilty, että todellisuudessa kuvaan olisi kehittämisvaiheessa eksynyt irrallinen karva, tai että joku olisi lisännyt kirjaimen vedokseen jälkikäteen.

Astronauttien eripituiset varjot kuvissa

Kuvissa rinnakkain olevien astronauttien eripituiset varjot kuvissa ovat aiheuttaneet epäilyksiä, että kuvat olisi todellisuudessa kuvattu studiossa. Tieteen valossa tämä on selitetty sillä, että kuvat on otettu kivisillä, karuilla ja kukkulaisilla paikoilla, joka voi vääristää varjoja. Maan pinnalla samanlainen efekti saattaa tapahtua esimerkiksi tilanteissa, joissa kuvataan lumen peittämässä epätasaisessa maisemassa.

Ihmiskeho ei kestäisi matkaa Kuuhun

Ihmiskehon kestävyydestä matkalla Kuuhun on esitetty useita epäilyjä. Yksi pääsääntöisimpiä epäilyjä on ollut, ettei ihmiskeho kestäisi Kuun voimakasta säteilyä. Astronautit altistuvat kosmiselle säteilylle avaruusmatkoilla, mutta säteilyn määrä ei ole tappava. Kuun ympärillä sijaitsevat niin kutsutut Van Allenin vyöhykkeet, joilla säteily on voimakkaampaa. Näiden vyöhykkeiden ylittäminen kestää avaruusraketilla noin tunnin ajan, joka ei ehdi aiheuttamaan tappavaa määrää säteilyä ihmiselle.

Privacy Policy