Mikä on Illuminati?

Illuminati (latinaa ja tarkoittaa valaistuneet) on järjestö, jonka olemassaolosta ei kukaan tiedä, mutta jonka samaan aikaan uskotaan olevan monen salaliiton takana. Järjestöstä on kirjoitettu lukuisissa romaaneissa, kuten Dan Brownin romaanissa Enkelit ja demonit, ja se on kiihottanut perustamisestaan lähtien ihmisten mielikuvitusta. Salamurhien, valuuttakurssien romahtamisten ja odottamattomien vaalitulosten ajatellaan tietyissä salaliittoteorioihin uskovissa piireissä olevan juuri Illuminatin masinoimia.

Järjestön lyhyt historia

Järjestön perusti vuonna 1776 Baijerissa Adam Weishaupt -niminen, 26-vuotias jesuiittojen piirissä koulutuksensa saanut, mutta jesuiittoihin kuulumaton, korkeasti oppinut mies, joka oli periin juurin kyllästynyt kirkon ja poliitikkojen tapaan hallita yhteiskuntaa. Hän halusi luoda yhteiskunnan, jolla on sekä älyä että kykyä pistää kampoihin tuolloin vallinneelle uskonnon ylivallalle ja hallinnolle, jonka kulmakivenä on Jumalalta valtansa saanut kuningas. Tähän saatettiin tuon ajan salaisesti yleistyvän ajattelun mukaan päästä muokkaamalla yleistä mielipidettä ja lisäämällä ihmisten tietoisuutta ja tahtoa hallita itse omaa ajatteluaan.

Tuohon aikaan salaseurat olivat varsin tavallisia, sillä hallitsijan urkkijat vakoilivat kaikkia avoimesti kokoontuvia yhteiskunnallisen keskustelun foorumeita, kuten lukupiirejä. Weishaupt liikkui salaseuroissa kuin kala vedessä, kunnes päätti perustaa oman salaseuran nimiltään Illuminati.

Järjestö paljastui Baijerin viranomaisille yhdeksän vuotta perustamisensa jälkeen, vuonna 1785, kun yksi sen jäsenistä kuoli salamaniskun seurauksena ja hänen vaatteistaan, huolellisesti piilotetuista salataskuista, löytyi Illuminatin asiakirjoja, kuten tietoja jäsenistä ja käytännön ohjeita toiminnan järjestämisestä. Tuohon asti täysin salassa pysynyt seura, joka pyrki uskonnollisen ja valtiollisen vallan horjuttamiseen, oli luonnollisesti katoliselle kirkolle ja Baijerin johdolle uhka ja se kiellettiin nopeasti jo vuonna 1787. Uusien jäsenten värvääminen Illuminatiin kiellettiin kuolemanrangaistuksen uhalla.

Kun Illuminati kiellettiin, se meni maan alle ja havainnot sen toiminnasta päättyivät. Järjestöllä näyttää siis olleen erittäin lyhyt historia. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, miten kauan järjestö jatkoi toimintaansa maanalaisena järjestönä ja sanoutuiko sen perustaja Adam Weishaupt todella irti järjestöstään tehdessään uudelleen sovinnon katolisen kirkon kanssa, vai jatkoiko hän erittäin salaisesti ja hyvin jälkensä peittäen Illuminatin johdossa.

Järki ennen tunteita

Illuminatin perustaja Weishaupt uskoi ennen kaikkea järjen voimaan, olihan hän itse paitsi kirkollisen oikeuden, myös käytännöllisen filosofian professori. Hän halveksi ajattelua, jossa tunteiden tai uskonnollisen hurmoksen sallittiin vaikuttaa päätöksiin tai siihen, miten valtioita johdettiin. Hänen mielestään valtio voi toimia hyvin vain, jos sen johtaminen perustuu puhtaaseen järkeen, mihin taas ei voinut pystyä valtansa perinyt monarkki, joka oli kirkon talutusnyörissä.

Myös yksittäinen ihminen voi hänen käsityksensä mukaan olla täysin vapaa ja onnellinen ainoastaan, jos hänen ajattelunsa nojaa puhtaaseen järkeen eikä ole tunteiden tai uskonnollisuuden keikutettavissa. Weishaupt oli täysin vakuuttunut siitä, että uskonto on ihmiskunnan kehityksen este.

Ihmisen järkevää ajattelua rajoittaa tunteiden ja uskonnon ohella myös ennakkoluulot. Näistä vapautuakseen ihminen tarvitsee Weishauptin mukaan oikeaa tietoa, jota tuon ajan yhteiskunnassa ei kuitenkaan ollut hänen mukaansa saatavilla. Tarvittiin siis salaseura, jonka jäsenet sitoutuivat keräämään oikeaa tietoa ja jakamaan sitä. Jäsenet vakoilivat, havainnoivat ympäristöään, kokosivat tietoja ja laativat havainnoistaan raportteja, jotka toimittavat järjestön johtajille.

Kokoamansa tiedon avulla järjestö pyrki valvomaan yleistä mielipidettä, rajoittamaan hallitsijoiden valtaa ja pitämään vastustajansa jatkuvan pelon vallassa.

Tavoitteena yksilön korkea moraali ja itsenäisyys

Illuminati on autoritaarisesti johdettu ja useasta järjestöstä vaikutteita saanut järjestö. Sen ankara kuri ja järjestys olivat peräisin jesuiittojen ohjesäännöstä, kun taas järjestön rituaalit ja kokeet lainattiin suoraan vapaamuurareilta. Vaikka salaseuran tavoitteena oli puhtaan järjen ylivalta maailmassa, kuului sen toimintaan myös maanalaisia mysteerejä, jotka oli omaksuttu temppeliherroilta, samoin kuin heidän pelottomuuden ihanteensakin.

Näiden lainattujen ainesten ja jatkuvasti kerättävän tiedon avulla salaseura tavoitteli ihmisyksilöä, joka olisi täysin vapaa kirkon ja poliittisen mahdin asettamista rajoituksista ja kykenevä nojaamaan omaan korkeaan moraaliinsa. Tällaiseen laajaan ja lopulliseen itsenäisyyteen saattoi päästä järjestön sisällä askel askelelta papiksi asti edennyt mies.

Illuminati tänään

On äärimmäisen epätodennäköistä, että Illuminati olisi onnistunut pysymään hengissä, levittäytymään ympäri maailman, kietomaan lonkeroitaan ja lujittamaan valtaansa kaikissa yhteiskunnissa niin, että se todellisuudessa olisi yksi tämän päivän merkittävimmistä hallintokoneistoista, kuten jotkut haluavat jännityskirjailijoiden vanavedessä uskoa.

On totta, että maailma on kehittynyt jossain määrin Adan Weishauptin toivomaan suuntaa, sillä uskonnon merkitys kristityssä maailmassa on romahtanut ja eurooppalaiset monarkit ovat menettäneet valtansa. On kuitenkin vaikea kuvitella, että tämä kehitys olisi seurausta salaisista nyöreistään vetelevän maanalaisen järjestön, illuminatin toiminnasta. Pikemminkin voidaan ajatella, että Weishaupt aivan oikein näki, mihin suuntaan yhteiskuntaa tulee kehittää ja osasi jossain määrin myös ennustaa sen tulevaa suuntaa.

Salaliitot ovat kuitenkin aina kiehtoneet ihmisiä ja Illuminati tarjoaa oivan koukun, johon ripustaa erilaisia jännittäviä ajatuksia. On myös kiehtovaa etsiä ympäröivästä maailmasta merkkejä siitä, että Illuminati todella edelleen pitää valtaa hyppysissään ja ohjailee valtioiden päämiehiä kuin marionetteja.

Privacy Policy