Valeuutiset

Valeuutisten tavoitteena on vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Tavallisimmin valeuutinen pyrkii luomaan juuri kielteistä ilmapiiriä ja muuttamaan asenteita jonkin ilmiön tai henkilön vastaiseksi. Perinteiseen journalismiin on aina kuulunut yksittäisten toimittajien korkea etiikka ja pyrkimys totuuteen. Etenkin lehdistöä on perinteisesti pidetty totuudentorvena, jonka hyvää mainetta valeuutisten tuottajat käyttävät sumeilematta hyväkseen.

Valeuutiset kirjoitetaan taitavasti käyttäen uutisista tuttuja fraaseja ja sanastoa, joka tuo mieleen perinteisen uutisen. Näin luodaan lukijalle vaikutelma siitä, että teksti on luotettavaa ja sisältää aitoja faktoja, vaikka niin sanottu uutinen onkin täysin tuulesta temmattu. Tyypilliseltä sisällöltään valeuutiset ovat joko poliitikon tai jonkun muun julkisuuden henkilön muka antamia lausuntoja tai uutisointeja tapahtumista, joita ei tosi asiassa ole lainkaan tapahtunut tai jotka ovat tapahtuneet toisin, kuin valeuutinen uutisoi. Myös erilaisia valheellisia tilastotietoja voidaan käyttää valeuutisoinnin tukena tai itse uutisen aiheena.

Valeuutiset voivat liittyä hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja niillä voidaan pyrkiä yhtä hyvin vaikuttamaan vaalituloksiin tai, kuten Suomessa saatiin nähdä, muuttamaan yleistä mielipidettä pakolaisvastaiseksi kirjoittamalla perättömiä ja mustavalkoisia uutisia Suomeen pyrkivistä pakolaisista, heidän motiiveistaan ja etenkin heidän saamistaan rahallisista tuista. Maailmalla valeuutisia on perinteisesti käytetty poliittisina aseina joko johtavia poliitikkoja tai kilpailevia ehdokkaita vastaan.

Sosiaalinen media valeuutisten levittäjänä

Valeuutisia on ollut olemassa jo kauan ennen sosiaalisen median syntyä, mutta juuri sosiaalinen media on tehnyt valeuutisista sen mahtavan aseen yleisen mielipiteen muokkaajana, sillä valheelliset uutiset pääsevät leviämään somessa hyvin nopeasti. Perinteisessäkin mediassa valeuutiset luonnollisesti leviävät ja usein sattuu, että niitä erehtyy levittämään myös pätevä journalisti, jos valeuutinen on vain riittävän taitavasti tehty.

Valeuutiset sodan ja väkivaltakoneistojen välineinä

Valeuutisia käytetään myös huomattavasti meidän poliittista kenttäämme vaarallisemmilla ja vakavammilla areenoilla. Niiden avulla lietsotaan vihollisuuksia ja luodaan kokonaisten kansakuntien välille niin voimakkaita jännitteitä, että saadaan puhkeamaan verisiä konflikteja, kansannousuja, sisällissotia ja kansanmurhia.

Rajuimmillaan tämän on nähty tapahtuvan Ruandassa, jossa radiota käytettiin voimakkaasti tutsien leimaamiseen ja saatiin aikaan kammottava tilanne, jossa vain sadan päivän aikana erilaiset pääosin hutuista koostuvat ääriryhmät tappoivat 800 000 tutsia ja heihin ystävällismielisesti suhtautuvaa hutua. Toki Ruandan tilanne pääsi kehittymään niin pahaksi siksi, että sen taustalla oli jo vuosikymmenten ajan kehittynyt eri heimojen väliset jännitteet ja kärjistynyt poliittinen tilanne, jota vielä entiset kolonialismin aikaiset isäntämaat hämmensivät, mutta esimerkkinä se on silti pelottava ja kertoo valeuutisten kammottavasta voimasta etenkin, jos uutiset suunnataan huolellisesti jo valmiiksi vihamieliselle väestönosalle.

Samalla tavalla valeuutisia on käytetty kautta maailman sivu luomaan taistelumielialaa ja kuvaa vihollisesta epäinhimillisenä ja vähempiarvoisena kansana tai kansanosana, sillä niin kauan kuin sotilaat uskovat, että vihollinen on aivan samanlainen ihminen, ei raaka tappaminen ole mahdollista.

Valeuutiset turvallisuuden heikentäjinä

Valeuutisointia käyttävät välineinään kaikki poliittiset ääriryhmät, joiden etujen mukaista on, että vallitseva yhteiskuntajärjestys nähdään epäonnistuneena ja huonona. Suomalainen nouseva äärioikeisto käyttää valeuutisia siinä missä islamistiset järjestötkin, ja vihollisuuksia luomalla synnytetään yhä uusia konflikteja ja valetaan öljyä vastustajan laineille.

Valeuutisten kohderyhmää ovat usein kouluttamattomat tai vain vähän koulutetut ihmiset, joilla ei ole kompetenssia arvioida uutisten lähteitä tai todenperäisyyttä. Kun uutiset vielä usein annetaan jonkin heidän ihailemansa ihmisen tai järjestön nimissä, he ovat valmiita ottamaan totena kaiken kuulemansa tai lukemansa. Näin saadaan vaikutettua ihmisiin ja luotua ilmapiiri, jos vastakkainasettelu syvenee ja terrorismin uhka yhä vain kasvaa.

Häijy huhu on valeuutisen pikkuveli

Kouluissa ja työpaikoilla käytetään valeuutisten kaltaisia välineitä kiusaamiseen. Joukon ulkopuolelle sulkeminen on erittäin tuskallinen ja tehokas tapa kiusata ja usein kiusaaja saa muut mukaansa eristämään jonkun yksilön levittämällä tästä perättömiä juttuja.  Sosiaalisen median myötä kiusaaminen on muuttanut verkkoon ja verkossa leviävät valheelliset tarinat, joita vielä tuetaan manipuloiduilla kuvilla, tuottavat huomattavan suurta tuskaa suurelle joukolle lapsia ja aikuisia.

Valeuutinen voi syntyä myös vahingossa

Valeuutinen voi saada alkunsa myös esimerkiksi satiiriseksi tai ironiseksi tarkoitetusta kirjoituksesta, jonka joku yksittäinen henkilö tai joukko erehtyy ottamaan todesta. Luettuaan kirjoituksen he ottavat todesta sen sisällön, vaikka se olisi kuinka yliampuva ja alkavat levittää sitä totena.

Näin kävi kristillisdemokraattien Päivi Räsäselle, josta satiirinen julkaisu kirjoitti, että hän haluaa kieltää masturboinnin alaikäisiltä. Räsänen oli itse nähnyt kirjoituksen, mutta ei ollut reagoinut siihen, sillä hän tunsi julkaisun satiirisen luonteen. Joku oli kuitenkin poiminut Räsäsen lausunnon täysin vailla lähdekritiikkiä ja alkanut levittää sitä mediassa Räsäsen aitona mielipiteenä, minkä johdosta Räsäsen oli ollut pakko reagoida ja kirjoittaa aiheesta blogikirjoitus.

Tässä valeuutinen oli syntynyt kärjekkääksi huumoriksi tarkoitetusta kirjoituksesta, joka oli ollut siinä määrin onnistunut, että sen Räsäsen suuhun panema lause tuntui sopivan niin hyvin Räsäsen linjaan, että sen oli helppo luulla olevan totta. Näin siitäkin huolimatta, että lausuma oli sisällöltään aivan järjen vastainen.

Privacy Policy