Vapaamuurarit

Vapaamuurarit on järjestö, jonka toimintaan ja jäsenistöön liitetään paljon erilaisia ehkä tarkoituksellisestikin synnytettyjä ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Vapaamuurareita voi toisaalta itseään syyttää järjestöön liittyvistä pitkälti kielteisistä kuvitelmista, sillä järjestö halusi aivan viime vuosikymmeniin aisti pitää niin rituaalinsa kuin jäsenistönsäkin visusti salassa, ja kaikki salattuhan sekä herättää kiinnostuksen, myös synnyttää juoruja, joiden todenperäisyyttä kukaan ei voi tarkistaa.

Lukemattomat salaliittoteoriat liitetään Vapaamuurareihin ja heidän uskotaan olevan välillä hyvän ja välillä pahan asialla. Myös Vapaamuurareiden keskinäisen lojaalisuuden uskotaan usein aiheuttavan tilanteita, joissa joku henkilö nostetaan valtaan muurariveljien voimin, joku suurrikollinen jätetään tuomitsematta, koska hänen muurariveljensä johtaa oikeudenkäyntiä, tai jokin kauppa tai rakennushanke toteutetaan muurariveljesten keskinäisellä sopimuksella. Emme ota tässä kirjoituksessa kantaa siihen, onko tällaista joskus tapahtunut. Kirjoitus tähtää siihen, että lukija saisi perustiedot vapaamuurarien synnystä ja toiminnasta.

Salaseura-ajatukset ja uskomukset vapaamuurareista erilaisten salaliittojen takan saattavat osaltaan liittyä siihen, että vapaamuurareilla oli kosketuspintaa vuonna 1787 kiellettyyn salaseuraan, Illuminatiin, jonka jotkut uskovat yhä toimivan maanalaisena järjestönä. Toisaalta vapaamuurarit ovat aina pyrkineet varjelemaan esimerkiksi rituaalejaan ja pitämään yllä tietynlaista salaperäisyyden verhoa.

Ammattikillasta maailmanlaajuiseksi herrakerhoksi

Keksiajalla ammatin harjoittamisen edellytys oli kiltaan kuuluminen. Myös kaupunkeihin kirkkoja, raatihuoneita ja linnoituksia muuranneilla muurareilla oli omat kiltansa, jotka jatkoivat toimintaansa myös uudella ajalla. Kiltojen tehtävänä oli paitsi huolehtia jäsentensä korkeasta ammattitaidosta, myös edistää heidän henkistä ja moraalista kasvuaan.

Valistuksen aikaan monet killat toimivat myös uudistusmielisen keskustelun areenoina ja niitä alettiin pitää silmällä, sillä pelättiin vallankumouksellisten tai kirkolle haitallisten ajatusten levittämistä. Britteinsaarilla muurarikilloista tai niiden rinnalle kehittyi vähitellen salaseuran omainen järjestö, joka ei enää suoraan ollut kytköksissä muurarin ammattiin, mutta joka halusi säilyttää ammattikiltahistoriansa ottamalla rakentajan työkalut, kuten laastilapion ja muurarin esiliinan symboliseen käyttöön henkisen kasvun edistämisen välineinä.

Vapaamuurarius alkoi kehittyä 1600-luvun lopulla Englannissa ja sen keskeisimpänä aatteellisena inspiraationa olivat juuri valistus ja sen ajatukset ihmisen velvollisuudesta kehittää itseään moraalisena, ajattelevana ja vastuullisena olentona sekä yhteiskunnallisista muutoksista, jotka tähtäävät tasa-arvoon ja kaikkien mahdollisuuteen esimerkiksi käydä koulua. Kun Lontooseen perustettiin ensimmäinen suurloosi 1717, ei sen jäsenistä monellakaan enää ollut muurarin taustaa, mutta heitä kaikkia ajoi halu parantaa maailmaa. Tavoitteena oli inhimillinen ja vapaa maailma, johon pyrittiin oman henkisen kasvun ja sitä kautta oikeudenmukaisemman toiminnan kautta.

Aatteellinen muurarius levisi nopeasti ensin Manner-Eurooppaan ja lopulta kaikkialle maailmaan ennen kaikkea kauppiaiden ja sotilaiden mukana. Maailmanvalloitusta helpotti se, että brittien imperiumi oli tuolloin laajimmillaan.

Vapaamuurarien juurtuminen Suomeen

Suomeen vapaamuurarius tuli vuonna 1762, kun Tukholmaan Suomea varten vuonna 1756 perustettu St. Augustin loosi muutti Helsinkiin. Toiminta oli tuolloin ruotsinkielistä ja suurin osa suomalaisista vapaamuurareista oli upseereita. Toiminta keskeytettiin vuonna 1813, koska yhteyden Ruotsiin olivat heikentyneet Suomen tultua Venäjän suuriruhtinaskunnan alaisuuteen vuonna 1809. Lisäksi keisari Aleksanteri II kielsi kaikki salaseurat, joihin Vapaamuurareidenkin katsottiin lukeutuvan, vuonna 1822 eikä Vapaamuurareilla ollut toimintaa Suomessa yli sataan vuoteen.

Kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, pyrkivät Suomesta lähteneet ja Amerikassa Vapaamuurareihin liittyneet siirtolaiset käynnistämään järjestön toiminnan täällä mahdollisimman pian. Tukenaan heillä on New Yorkin suurloosi, jonka rituaaleihin Suomessa toimivien Vapaamuurareiden rituaalit yhä pohjautuvat. Suomi loosi 1 perustettiin vuonna 1922 ja säveltäjä Jean Sibelius oli yksi sen perustajajäsenistä – Sibelius ei suinkaan ole ainoa merkittävä säveltäjä vapaamuurareiden historiassa, vaan myös W. A. Mozart oli aikanaan Vapaamuurareiden jäsen ja sävelsi Sibeliuksen tavoin rituaalimusiikkia Vapaamuurareille.

Vuonna 1923 St. Augsutin loosi jatkoi keskeytynyttä toimintaansa Suomessa ja vuonna 1924 sekä suomalaisen että ruotsalaisen järjestön toiminta oli niin vakiintunutta, että voidaan puhua itsenäisestä, Suomessa toimivasta vapaamuurariudesta. Yhä edelleen Suomessa toimivat rinnakkain suomalainen Vapaamuurarit ja ruotsalainen Frimuraren.

Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 170 loosia, joihin kuuluu noin 7 300 jäsentä. Loosit toimivat Suomen suurloosin alaisuudessa. Suomen presidenteistä Risto Ryti on ollut vapaamuurari.

Vapaamuurarien organisaatio ja liitännäisjärjestöt

Vapaamuurarit toimivat looseissa, joiden kattojärjestönä toimii suurloosi, joista jokainen on valtiollisten, itsenäisten ja toisten valtiollisten Suurloosien kanssa tasa-arvoinen. Suurloosia johtaa suurmestari ja loosia mestari. Niin sanotut siniset loosit antavat mahdollisuuden saavuttaa muurariuden kolme ensimmäistä astetta eli kasvaa perusmuurariuteen. Tämän jälkeen jäsenen on järjestössä ja omassa kehityksessään edistyäkseen sitä toivoessaan hakeuduttava mukaan jonkin liitännäisjärjestön toimintaan.

Suomessa toimii tällä hetkellä kuusi liitännäisjärjestöä: Merkkimestarimuurarien suurloosi ja sen alaisuudessa toimivat loosit, Marine-muurarien loosit, joilla ei ole omaa suurloosiaan, Royal Arch -suurchapter ja sen alaiset chapterit, Suomen Muinaisen ja Oikeutetun Riitin Korkein neuvosto ja sen 74 Rose Croix chapteriä, Temppeliritarien ja Maltan Ritarien perinteitä jatkava Suurpriorio ja sen alaiset 33 preseptoriota sekä viimeisenä Konstantinuksen Punaisen Ristin sekä Pyhän Haudan ja Pyhän Johannes Evankelistan vapaamuurarilliset ja sotilaalliset ritarikunnat -niminen järjestö ja sen Suomen Suurkonklaavi ja 19 konklaavia.

Privacy Policy